Huisregels

Het is onze wens om alle leden op een zo goed mogelijke wijze gebruik te laten maken van alle faciliteiten. Daarom zijn een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je de huisregels te lezen en na te leven. Met het betreden van de locatie ga je akkoord met de huisregels van: Van Cleef – Trainer & Coach B.V..

 1. Wanneer je komt trainen bij Van Cleef – Trainer & Coach B.V. respecteer je onze algemene voorwaarden en huisregels. 
 2. Je gaat alleen trainen als je fysieke conditie en gesteldheid dit toelaat. Trainen is dus op eigen risico. 
 3. Van Cleef – Trainer & Coach B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal, noch voor letsel en/of schadelijke gevolgen voortvloeiende uit het bezoek aan Van Cleef – Trainer & Coach B.V.. Van Cleef – Trainer & Coach B.V. en/of haar medewerkers kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. 
 4. De locatie van Van Cleef – Trainer & Coach B.V. is alleen toegankelijk voor leden.
 5. Respecteer onze open gym, PT studio en elkaar. Iedereen wordt geacht zich sportief, sociaal en respectvol te gedragen, dit ter beoordeling van medewerkers van Van Cleef – Trainer & Coach B.V.. Verbale of fysieke intimidatie wordt niet geaccepteerd. Van Cleef – Trainer & Coach B.V. is altijd bevoegd, wegens zijn moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen. 
 6. Het is niet toegestaan commerciële activiteiten te ontwikkelen op locaties van Van Cleef – Trainer & Coach B.V..
 7. Draag gepaste sportkleding en schone binnenschoenen. Het is niet toegestaan om op buitenschoenen te sporten in de PT studio. 
 8. Gebruik de apparatuur op de aangegeven manier en alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden. 
 9. Schade toegebracht aan inventaris of aan het gebouw door de gebruiker, zal op de gebruiker worden verhaald. 
 10. Gebruik een eigen handdoek en laat apparatuur schoon achter. Het is verplicht de apparatuur na gebruik te reinigen en hulpstukken of materialen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen. Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek op de bekleding van de toestellen verplicht. 
 11. Er mag water en suikervrije sportdranken in een afgesloten fles of bidon worden meegenomen in de sportruimtes. Etenswaren zijn niet toegestaan binnen Van Cleef – Trainer & Coach B.V..
 12. Roken en het gebruik en/of verspreiden van alcohol, drugs, doping of andere stimulerende middelen is niet toegestaan. 
 13. Dieren zijn niet toegestaan. 
 14. Sporten zonder toezicht is alleen toegestaan als je 12 jaar of ouder bent en als je hiervoor een formulier hebt ondertekend waarin je onze huisregels erkent.
 15. Wij raden je aan om voor het opbergen van je eigendommen gebruik te maken van de lockers.
 16. Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de lockers, daar deze dagelijks geopend en gecontroleerd worden.

Versie per 9 april 2024